CONGELATOR BIOMEDICAL

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

CONGELATOR BIOMEDICAL
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str. Dr. Dénes László nr 2
Amplasament: 
Clădirea Medicina legală-Anatomie patologică
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Medicina legală
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Conform prevederilor Codului de procedură penală/legea 135, intrat in vigoare în 1 februarie 2014 art. 190 aliniat 11: „probele biologice care nu au fost consumate cu ocazia analizelor efectuate sunt conservate şi pastrate în instituţia unde au fost prelucrate, pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la epuizarea căilor ordinare de atac ale hotărârii judecătoreşti.”
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Congelatorul este necesar pentru păstrarea probelor biologice rămase după prelucrare timp de cel puţin 10 ani. Serviciul nostru nu este dotat cu suficiente congelatoare de laborator de capacitate mare, pentru a putea face faţă prevederilor legale în vigoare.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Conformarea cu prevederile legale în vigoare
Obiectivele proiectului: 
Conformarea cu prevederile legale în vigoare.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personal medical,
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
42.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
Venituri proprii - Medicina legală
Suma aprobată pt anul în curs: 
42.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
CONGELATOR BIOMEDICAL 42.00 0.00 42.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu