CONGELATOR BIOMEDICAL

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

CONGELATOR BIOMEDICAL
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str. Dr. Dénes László nr 2
Amplasament: 
Clădirea Medicina legală-Anatomie patologică
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Medicina legală
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Conform prevederilor Codului de procedură penală/legea 135, intrat in vigoare în 1 februarie 2014 art. 190 aliniat 11: „probele biologice care nu au fost consumate cu ocazia analizelor efectuate sunt conservate şi pastrate în instituţia unde au fost prelucrate, pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la epuizarea căilor ordinare de atac ale hotărârii judecătoreşti.”
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Congelatorul este necesar pentru păstrarea probelor biologice rămase după prelucrare timp de cel puţin 10 ani. Serviciul nostru nu este dotat cu suficiente congelatoare de laborator de capacitate mare, pentru a putea face faţă prevederilor legale în vigoare.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Conformarea cu prevederile legale în vigoare
Obiectivele proiectului: 
Conformarea cu prevederile legale în vigoare.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personal medical,
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
Venituri proprii - Medicina legală
Suma aprobată pt anul în curs: 
42.00 mii lei
Denumirea investitiei
CONGELATOR BIOMEDICAL
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu