MOBILIER DE LABORATOR

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

MOBILIER DE LABORATOR
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str. Dr. Dénes László nr 2
Amplasament: 
Clădirea Medicina legală-Anatomie patologică
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Medicina legală
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Așezarea aparaturii și depozitarea diferitelor produse în mobilier corespunzător previne posibilitățile de deteriorareale acestora, accidentle de muncă și asigură totodată
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Aparatura achizionată în completarea fluxului de lucru necesită un suport infrastructural durabil și stabil conform standardelor europene necesitând mese reglabile pe înălțime, cu protecție anticorozivă precum și spații de depozitare pentru substanțe toxice, solvenți, organe etc. În prezent mobilierul existent este învechit, deteriorat, nu corespunde (și nu a corespuns niciodată) cerințelor minime a mobilierului de laborator.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Îmbunătățirea condițiilor de lucru, eficientizarea activității, conformarea cu reglementările în vigoare cu privire la depozitarea substanțelor toxice.
Obiectivele proiectului: 
Îmbunătățirea procesului de preluxcrare a pieselor din cadrul serviciului de medicină legală.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personal angajat
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
85.20 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
Venituri proprii - Medicina legală
Suma aprobată pt anul în curs: 
85.20 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
MOBILIER DE LABORATOR 85.20 0.00 85.20 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu