MASĂ DE PUS ÎN LUCRU CU ASPIRAȚIE

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

MASĂ DE PUS ÎN LUCRU CU ASPIRAȚIE
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str. Dr. Dénes Lászlló nr 2
Amplasament: 
Clădirea Medicina legală-Anatomie patologică
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Medicina legalő
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Fluxul de lucru al laboratorului de anatomo-patologică trebuie să fie complet cu automatizarea tuturor etapelor de lucru (punere în lucru, procesare țesuturi, includere în parafina, secționare, uscare, colorare, montare lame, eticetare etc.). Prin realizarea acestui dezidrat, obținerea preparatului microscopic permanent pentru examinare se va putea face într-un timp foarte scurt, obiectiv principal al scăderii timpului de răspuns la solicitarea organelor de cercetare penală. Cu metode noi de lucru se va realiza și protecția personalului laboratorului, conform normelor de protecția muncii.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În prezent, în serviciul nostru fluxul de preparare a lamelor histopatologice este incomplet, având în dotare doar un procesator automat, o stație de includere în parafină și un microtom manual. După cum se observă, parcurgerea celorlași pași necesar în acest flux se face manual, cu încărcarea timpului de lucru a personalului din alte compartimente, deoarece asistent de laborator de histopatologie nu există în prezent. Automatizarea ar prelua aceste sarcini cu creșterea vitezei de lucru și reducerea unor eventuale cheltuieli salariale aferente. În prezent presonalul din laborator este expus la vaporii de formaldehidă, substanță cunoscută și recunoscută cancerigenă.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Îmbunătățirea condițiilor de muncă, reducerea timpului de acordare a rezultatelor.
Obiectivele proiectului: 
Îmbunătățirea procesului de preluxcrare a pieselor din cadrul serviciului de medicină legală, reducerea semnificativă a timpului de acordare a rezultatelor.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personal angajat, pacienți
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
78.60 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
Venituri proprii - Medicina legală
Suma aprobată pt anul în curs: 
78.60 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
MASĂ DE PUS ÎN LUCRU CU ASPIRAȚIE 78.60 0.00 78.60 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu