Sistem de verificare/auditare rapidă a gradului de igienă

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Sistem de verificare/auditare rapidă a gradului de igienă
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
str. Dr. Dénes László nr 2
Amplasament: 
Sediul central al spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
SPIAAM
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Verificarea rapidă, măsurabilă și independentă de laborator a gradului de igienă pe secții. Îndeplinirea criteriilor de acreditare ciclul II.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În momentul de față testele de sanitatie se fac prin metoda clasică. Această metodă este dependentă de modul de recoltare a probelor, de însământare (de către un laborator) și de interpretarea acestora. Durata minimă de prelucrare-predare rezultate către serviciul SPIAAM este de 7 zile.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Îmbunătățirea calității serviciilor medicale
Obiectivele proiectului: 
Testarea și evaluarea rapidă (în cateva minute) a gradului de igienă pe secții și posibilitatea de a oferii pe loc a rezultatelor. Inregistrarea electronică automata a probelor și posibilitatea generării de statistici evolutive privind gradul de igienă. Auditarea personalului de curățenie.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personal medical angajat
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
7.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
Venituri proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
7.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Sistem de verificare/auditare rapidă a gradului de igienă 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
5 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu