Sistem de verificare/auditare rapidă a gradului de igienă

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Sistem de verificare/auditare rapidă a gradului de igienă
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
str. Dr. Dénes László nr 2
Amplasament: 
Sediul central al spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
SPIAAM
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Verificarea rapidă, măsurabilă și independentă de laborator a gradului de igienă pe secții. Îndeplinirea criteriilor de acreditare ciclul II.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În momentul de față testele de sanitatie se fac prin metoda clasică. Această metodă este dependentă de modul de recoltare a probelor, de însământare (de către un laborator) și de interpretarea acestora. Durata minimă de prelucrare-predare rezultate către serviciul SPIAAM este de 7 zile.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Îmbunătățirea calității serviciilor medicale
Obiectivele proiectului: 
Testarea și evaluarea rapidă (în cateva minute) a gradului de igienă pe secții și posibilitatea de a oferii pe loc a rezultatelor. Inregistrarea electronică automata a probelor și posibilitatea generării de statistici evolutive privind gradul de igienă. Auditarea personalului de curățenie.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personal medical angajat
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
Venituri proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
7.00 mii lei
Denumirea investitiei
Sistem de verificare/auditare rapidă a gradului de igienă
Durata
Durata estimată (luni): 
5 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu