Analiză de risc la securitatea fizică

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Analiză de risc la securitatea fizică
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar - siguranță
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Toatelocațiile din structura spitalului
Amplasament: 
Toate clădirile din structura Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc.
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Instituția noastră nu deține Analiză de risc la securitatea fizică, prevăzută de Legea nr. 333/2003, H.G. 301/2012 si Instrucțiunea nr. 9/2013 a M.A.I. ANaliza de risc la securitatea fizică este necesară pentru paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și nu în ultimul rând pentru protecția persoaneor .
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În ipsa acestei analize Spitalul nu poate demara procedura de monitorizare a locurilor vulnerabile respectiv accesul controlat al persoanelor în incinta instituției.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Prin identificarea punctelor vulnerabile realizate de această analiză de risc Spitalul se va conforma cerințelor legislative în vigoare și vor putea fi realizate investițiile personalizate conform necesarului real priivind monitorizarea activității și controlul de acces. Cu aceste investiții se dorește creșterea siguranțeipersonalului angajat respectiv al pacienților din cadrul instituției precum și paza bunurilor deținute de spital sau de personal angajat / pacienți tratați.
Oportunitatea investiţiei
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Legea 333/2003, HG 301/2012 actualizată conf H 1002/2015, Instrucțiuniea nr. 9 din 2 februarie 2013;
Obiectivele proiectului: 
Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Analiza de risc la securitatea fizică constituie baza măsurilor adoptate privind securitatea securitatea obiectivelor, bunurilor și valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază și proiectul sistemului de alarmare. Analiza de risc la securitate fizică va realiza o imagine clară a punctelor vulnerabile, va reprezenta activitatea desfășurată pentru identificarea amenințărilor și vulnerabilităților care pot pune în pericol viața, integritatea corporală și libertatea persoanei și/sau pot aduce prejudicii valorilor deținute de spital.În baza acestei analize se vor stabili măsurile necesare pentru eliminarea sau limitarea acestor riscuri.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personal angajat, pacienți, aparținători, bunuri și valori din incinta Spitalului.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
24.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
Venituri proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
24.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Analiză de risc la securitatea fizică 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu