Elkezdődik a décsfalvi híd felújítása

Útépítési és javítási munkálatok helyszínein tájékozódott Borboly Csaba

Udvarhely és Keresztúr térségi útépítési munkálatok helyszíneit látogatta meg ma, május 28-án Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsa elnöke és a megyei tanács szakmunkatársai, Berde László, Sándor György és Kolumbán Dávid térségi megyei tanácsosokkal együtt.

A terepszemle első állomása a 132A jelzésű, Homoródalmást és Homoródszentmártont összekötő leányerdei úton zajló munkálatok megtekintése volt, ahol jelenleg az útszélesítési és alapozási munkálatok zajlanak. Tikosi László homoródszentmártoni polgármester, aki rendszeresen követi a munkálatok fázisait, elégedettségének adott hangot úgy az elvégzett munkával, mint az ütemterv betartásával kapcsolatosan.

Ezt követően a megyeelnök Nagygalambfalván találkozott Gyerkó László polgármesterrel, Sándor György térségi megyei tanácsossal, a szebeni Prodial cég képviselőivel, ahol rövid eszmecsere, és a Prodial cég bemutatkozása után aláírták a décsfalvi híd 3,8 millió lej értékű tervezési és kivitelezési szerződése. Gyerkó László örömét fejezte ki a szerződés aláírása kapcsán, hiszen fordulópontot jelent a térség számára. Továbbá kifejtette abbéli reményét, hogy a régi hídnak megfelelő helyszínt találnak a község területén.

- Örülök, hogy ma egy rendkívül jó referenciákkal rendelkező céggel kötünk szerződést, hisz ezt a fázist, egy meglehetősen zavaros időszak előzte meg. A munkálatok közbeszerzésén ismét az szakcégek háborúja zajlott, s számos akadályoztatással kellett szembenézzen a megyei tanács. De a józan ész, a jóindulat és az összefogás győzött, s a legfontosabb érintett társadalmi rétegek - helybéli lakósok, szállítócégek, közszolgálatok, mind részt vettek azokon a megbeszéléseken, ahol ennek a hídnak a sorsáról volt szó - összegezte az előzményeket Borboly Csaba.

Három hét áll a megbízott kivitelező rendelkezésére, hogy elkészítse a híd kivitelezésének végső terveit, amely előre gyártott betonelemekből épül, hat méteres járható felülettel és járdákkal.

Gagyban a 136-os megyei út javításával kapcsolatosan kérdezte meg a helyiek véleményét a megyeelnök, akikkel Fazakas Levente helyi tanácsos udvarán találkozott, Szentábráhám község vezetősége és Kolumbán Dávid megyei tanácsos kíséretében. A szóban forgó út feljavításával kapcsolatosan két megoldás merült fel: a rövidebb és gyorsabb megoldás egy réteg dupla kezeléssel megerősíteni a burkolatot, ez időben gyorsabb, akár ősszel is kivitelezhető, viszont ez a teherautók forgalmának felfüggesztését vonja magával. A másik megoldás a hatszáz méteres útszakasz minimális alapinfrastruktúrájának az elkészítése, a tervezés és a kivitelezési munkálat meghirdetése, ez esetben viszont a folyamat hosszabb, illetve a szükség pénzalapot külön megyei tanácsi határozattal kell biztosítani. A megbeszélésen résztvevők kivétel nélkül vállaltak feladatot: a helyiek, hogy találnak helyi lelkes céget, amely elvégzi a munkálatokat, a megyei tanács a munkálatok meghirdetését, a községvezetés pedig vállalta, hogy addig is kitakarítja az átereszeket és a sáncokat. A jelenlévők megegyeztek viszont, hogy a Gagy és Maros megye határa közötti útszakasz járhatóvá tétele fontos, így közös erővel felmérik még az idén az alapszükségleteket ahhoz, hogy személyautóval is lehessen utazni rajta, s amennyiben lehetséges még az idei nyári karbantartási munkálatok közé sorolják, a döntést a felmérés elvégzése után hozzák meg.

A küsmödi kultúrotthonban Szőcs László volt polgármester, Nagy Endre alpolgármester és Kolumbán Dávid térségi tanácsos társaságában találkozott a megyeelnök az etédi, küsmödi és siklódi lakossággal, ahol a 135-ös jelzésű megyei út felújítási munkálatainak tervét mutatták be.

- Fontosnak tartom, hogy a szóban forgó 12 km-es útszakasz felújításával kapcsolatos elvárásokat, igényeket, helyi meglátásokat már a tervezési fázisban egyeztessük, hiszen utólag nehéz módosítani a terveket. Örvendek, hogy ezt a közösség is megértette, és eljöttek az egyeztetésre. Ez az út elsősorban az itt élőket kell szolgálja, az ők életükbe hoz pozitív változást, és ezt csak úgy lehet, ha megkérdezzük az érintetteket - emelte ki a küsmödi találkozó célját a megyeelnök.

A kőrispataki utat is megtekintette Borboly Csaba Nagy Endre etédi alpolgármesterrel, Kolumbán Dávid megyei tanácsossal, valamint az etédi helyi tanácsosokkal közösen, ahol jelenleg az alapréteg lerakása, sáncok kialakítása folyik. Bár a munkagépek az ortodox pünkösd miatt álltak, a munkálatok jó ütemben haladnak, és a helybeliek is elégedettségüknek adtak hangot ezzel kapcsolatban.

- Utak nélkül nincs megye, nincs gazdasági fejlődés, nincs turizmus, nincs ifjúság. Ha nem építünk utakat, fiataljaink nem térnek haza. És ha utat építünk, kötelességünk szinte naponta beszélni a helyiekkel, meghallgatni javaslataikat, hisz ők látják nap mint nap a munkálatok folyamatát, tudják jelezni, ha baj van, s tudják jelezni, ha minden rendben van. Nekünk, mint a megyei utak gondnokainak, kötelességünk a munkálatokat a helyi igényekhez igazítani, és ezt csak úgy lehet, ha gyakran kijövünk a helyszínre. Negyven utunk van, és egy kis létszámú, de lelkiismeretes utász csapatunk, és egy nap 24 órából áll mindenkinek. Így a legfontosabb partnerünk a helyi közösség lett, akiknek támogatása elengedhetetlen, és ezt a támogatást ma személyesen is megtapasztaltam – mondta Hargita Megye Tanácsának elnöke.

A munkakörúton készült fotók az alábbi linken érhetőek el: https://goo.gl/XZsfeo

A küsmödi találkozón készült élő bejelentkezés az alábbi linken érhető el: https://goo.gl/rJ13ie

Csíkszereda, 2018. május 28.

Se asigură continuarea lucrărilor pe  drumurile...

Consiliul Județean Harghita sprijină construirea unui nou spital modular   Se va construi un nou spital modular în vecinătatea Spitalului...

ANAP a aprobat documentația standard de atribuire...

ANAP a aprobat documentația standard de atribuire a contractului de achiziție publică: „REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3”  ...

Ședința consiliului județean a avut loc în zona...

Borboly Csaba: în loc de promisiuni am luat toate măsurile pentru asfaltarea drumului între Ditrău și Tulgheș   Ședința ordinară a...

Reconfigurare de traseu în cazul drumului...

  În cursul zilei de vineri, 12 iunie s-au semnat două contracte de execuție pentru lucrările de reabilitare a drumul județean 134A, pe...