Refacere DJ 136B - 0,13 km, satul Firtușu, la km 15+900 și km 18+950, afectat de alunecare de teren (proiectare și execuție)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Refacere DJ 136B - 0,13 km, satul Firtușu, la km 15+900 și km 18+950, afectat de alunecare de teren (proiectare și execuție)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Firtuşu - Firtosváralja
Adresa: 
DJ136B
Amplasament: 
DJ136B, km 15+900 și km 18+950
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În urma inundațiilor din Iulie 2014 sectorul de drum DJ 136B km 18+950 și 15+900, având în aceea zonă profil mixt rambleu-debleu, a fost afectat puternic de scurgerile de pe versanți, fiind distrusă parțial suprafața carosabilă, în lungime totală de aproximativ 30 m și 100 m, cu subspălări importante ale infrastructurii drumului, prăbușiri consistente și colmatarea șanțurilor. Zona este cunoscută cu alunecări de teren în special în perioadele ploioase când sunt acumulări mari de ape pluviale.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În prezent pe sectorul de drum județean afectat circulația se desfășoară pe o singură bandă, iar în urma topirii zăpezii stratul de fundare a drumului a cedat, periclitând siguranța circulației și a cetățenilor. Pentru evitarea accidentelor de circulație au fost amplasate indicatoare de avertizare, presemnalizare, restricție de viteză.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
- Sector de drum județean prevăzut de reglementările tehnice pentru categoria de încadrare a drumului. - Condiții optime de siguranță și confort în circulație.
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Hotărârea Guvernului Nr. 177/2018 din 4 aprilie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Hotărârea Guvernului Nr. 177/2018 din 4 aprilie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Hotărârea Guvernului Nr. 177/2018 din 4 aprilie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale
Obiectivele proiectului: 
Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, utilizând la maxim zestrea existentă a drumului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii localităților Lupeni, Firtușu, Păuleni
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
1 300.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
1 300.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Refacere DJ 136B - 0,13 km, satul Firtușu, la km 15+900 și km 18+950, afectat de alunecare de teren (proiectare și execuție) 1300.00 1300.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
7 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu