Studiu privind posibilitățile de creștere a eficienței energetice a clădirii Școlii Populare de Artă și Meserii a Județului Harghita

Școala Populară de Artă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Studiu privind posibilitățile de creștere a eficienței energetice a clădirii Școlii Populare de Artă și Meserii a Județului Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
67.10 Cultură, recreere și religie
Cheltuieli bugetare: 
...03.05 școli populare de artă și meserii
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
-
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
-
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
-
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
-
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
-
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
16.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
16.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Studiu privind posibilitățile de creștere a eficienței energetice a clădirii Școlii Populare de Artă și Meserii a Județului Harghita 16.00 0.00 16.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu