Hargita megye Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer projektjének szakaszosítása, a 2014-2020-as időszakban – SMIS 2014+ kód 1063011

2018. március 19-én aláírták a 168-as számú finanszírozási szerződést, Hargita megye Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer szakaszosítási projektjéről az Európai Alapok Minisztériuma, mint a 2014-2020-as Nagy Infrastruktúra Operatív Program (NIOP) Irányító Hatósága és Hargita Megye Tanácsa, mint kedvezményezett között. A projekt teljes értéke 40.662.138,12 lej (ÁFÁ-val), amelyből a jóváírható érték 15.120.022,31 lej (ÁFA nélkül), amelyből 93,75% a szükséges finanszírozandó érték, ennek 85%-át az Európai Unió folyósítja a Kohéziós Alapokból, 13% az állami költségvetésből folyósított alap, és 2% Hargita Megye Tanácsának hozzájárulása. A szerződés időtartama 46 hónap, mely idén június 30-án zárul.

A 2014-2020-as NIOP-ból finanszírozásra előterjesztett a “Hargita megye Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszere” projekt második szakasza, amely a 2007-2013-as Környezetvédelmi Ágazati Operatív Programban megkezdett beruházások folytatását tűzi ki célul:

· A csíkszeredai átrakóállomás felépítése (kapacitása 40.000 t/év);

· A korondi átrakóállomás befejezése (17.000 t/év);

· A csíkszeredai szelektív hulladékgyűjtő udvar felépítése;

· A korondi szelektív hulladékgyűjtő udvar befejezése;

· A bekötőutak megépítése és a közművek biztosítása a Hargita megyei IHR minden létesítményéhez.

Ami a projekt jellegzetes célkitűzéseit illeti, ezeket a Nagy Infrastruktúra Operatív Program 2014-2020 és a 2020-as Stratégia (06-os Tematikus célkitűzés – A környezet megőrzése és védelme és az erőforrások hatékony felhasználásának támogatása) célkitűzései alapján határozták meg. Ezek a következők:

· A lerakott hulladék mennyiségének csökkentése

· Az újrahasznosítható hulladékok alternatív nyersanyagokká való átalakításának támogatása, az újrahasznosított/ értékesített hulladékok mennyiségének növelésével

· Tisztességes életkörülmények megteremtése egy hatékony hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása által és egy tiszta élettér biztosítása

A Kohéziós Alapokból társfinanszírozott, a 2014-2020-as Nagy Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósított projekt

Hargitafürdő egyik ékszere Székelyföldnek

Elkészült a 138A út felújítási dokumentációja Hargita Megye Tanácsa rendes havi tanácsülését tartotta augusztus 14-én, kedden a csíkszeredai...

A személyi közlekedésnek és a turistáknak fog...

A nagy tonnás teherforgalom nem haladhat át az új úton továbbra sem A 126-os jelzésű Gyergyóújfalu és Vasláb közötti szakaszának...

Könnyebb lesz megközelíteni az elszigetelt csíki...

Fitód és Hosszúaszó közötti megyei besorolású útszakasz korszerűsítésére készíttet terveket Hargita Megye Tanácsa. A beruházástól a térség fejlődését...

Elsődleges prioritás a zetelaki járda építése

Az egyik legfontosabb beruházás a községben a zetelaki járda megépítése, erről egyeztetett Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsa elnöke és Nagy...