Modernizare drum județean pe DJ 131A, Comănești - Mărtiniș, km 10+150-16+775 (actualizare proiect)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Modernizare drum județean pe DJ 131A, Comănești - Mărtiniș, km 10+150-16+775 (actualizare proiect)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Mărtiniș - Homoródszentmárton
Aldea - Abásfalva
Comăneşti - Homoródkeményfalva
Amplasament: 
Martinis - Aldea - Comanesti
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Luând în considerare că proiectul de investiție „Modernizare drum județean pe DJ 131A, Comănești - Mărtiniș, km 10+150-16+775” a fost elaborat în anul 2012 și de atunci au fost mai multe modificări legislative în domeniul construcțiilor; Respectiv potrivit art. V. al OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, autorităţilor şi instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, li se interzice efectuarea de cheltuieli pentru achiziţionarea şi/sau elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii, în oricare dintre următoarele situaţii: a) dacă în ultimii 5 ani bugetari au fost întocmite şi înregistrate în contabilitate studii având acelaşi obiect; în această situaţie se procedează la actualizarea studiilor existente; Deasemenea este semnat Contractul de finanțare nr. 914/20.02.2018 încheiat între MDRAP și CJHR, privind finanțarea din Bugetul de Stat al lucrărilor de modernizare între anii 2017-2020. În conformitate cu cele prezentate mai sus este necesar actualizarea documentației tehnico economice.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Degradările au tendințe de extindere și fără executarea unor lucrări de intervenție ar putea conduce la periclitarea siguranței circulației și a confortului participanților la trafic.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Scopul este de a îmbunătății capacitatea portantă și aducerea indicatorilor de calitate la standardele în vigoare pentru această categorie de drum și implicit la îmbunătățirea condițiilor de siguranță a circulației. Modernizarea acestui sector va permite menținerea stării de viabilitate a drumului, economisirea timpului și a carburanților, reducerea costurilor de operare a autovehiculelor, îmbunătățirea condițiilor de circulație, a fluenței traficului, dezvoltarea socio–economică a localităților de a lungul drumului județean DJ 131A.
Obiectivele proiectului: 
- Acest obiectiv este important pentru aducerea platformei drumului la parametrii de gabarit, este impusă de creşterea continuă a traficului rutier. - Mărirea capacităţii portante a complexelor rutiere a drumurilor existente, amenajarea elementelor geometrice, asigurarea scurgerii apelor şi a siguranţei circulaţiei
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii din Mărtiniș, Aldea, Comănești
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
93.10 mii lei
Denumirea investitiei
Modernizare drum județean pe DJ 131A, Comănești - Mărtiniș, km 10+150-16+775 (actualizare proiect)
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu