Aport la constituirea patrimoniului initial al Asociației Microregionale Poganyhavas

Direcţia Generală Economică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Aport la constituirea patrimoniului initial al Asociației Microregionale Poganyhavas
Clasificare
Categoria bugetara: 
80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
Cheltuieli bugetare: 
...01.10. programe de dezvoltare regională și locală
Obiectivele de investitii: 
4. Active financiare - Participare la capital social (72.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Dezvoltarea zonei
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Păuleni-Ciuc - Csíkpálfalva
Adresa: 
Comuna Păuleni-Ciuc, sat Păuleni Ciuc, nr 76, județul Harghita.
Amplasament: 
înființării filialei Asociației Microregionale Poganyhavas, precum și asocierea Consiliului în cadrul acestei filiale.
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Beneficiari sunt membrii asociației.
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
Hotărârea CJH nr. 251/2017
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
0.30 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
0.30 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Aport la constituirea patrimoniului initial al Asociației Microregionale Poganyhavas 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu