Aport la constituirea patrimoniului initial al Asociației Microregionale Poganyhavas

Direcţia Generală Economică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Aport la constituirea patrimoniului initial al Asociației Microregionale Poganyhavas
Clasificare
Categoria bugetara: 
80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
Cheltuieli bugetare: 
...01.10. programe de dezvoltare regională și locală
Obiectivele de investitii: 
4. Active financiare - Participare la capital social (72.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Dezvoltarea zonei
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Păuleni-Ciuc - Csíkpálfalva
Adresa: 
Comuna Păuleni-Ciuc, sat Păuleni Ciuc, nr 76, județul Harghita.
Amplasament: 
înființării filialei Asociației Microregionale Poganyhavas, precum și asocierea Consiliului în cadrul acestei filiale.
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Beneficiari sunt membrii asociației.
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
Hotărârea CJH nr. 251/2017
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
0.30 mii lei
Denumirea investitiei
Aport la constituirea patrimoniului initial al Asociației Microregionale Poganyhavas
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu