Refacere parte carosabilă pe DJ 134C, km 19+730-19+830

Servicii de expertiza pentru evaluarea lucrărilor necesar a fi executate in vederea opririi ruperii corpului drumului.