Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 24 în localitatea Băile Homorod (DALI)

În anul 2014 a fost efectuat evaluarea stării existente şi expertizarea tehnică a imobilelor situate în Băile Homorod aflate în proprietatea judeţului Harghita. Expertiza tehnică la Vila nr. 24 recomandă îmbunătăţirea rezistenţei şi a stabilităţii construcţiei conform Legii nr.10/1995 republicată cu modificările şi completările ulterioare. Urmează contractarea serviciului de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) aferente obiectivului Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr.24 în localitatea Băile Homorod.