Tablă interactivă pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland

Şcoala Specială Ocland

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Tablă interactivă pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland
Clasificare
Categoria bugetara: 
65.02 Învățământ
Cheltuieli bugetare: 
...07.04 învatământ special
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
-
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ocland - Oklánd
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
-
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
-
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
-
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
-
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
6.80 mii lei
Denumirea investitiei
Tablă interactivă pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu