Reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor electrice la Dispensarul medical din str. Petőfi Sándor, nr. 14 (proiectare și execuție)

Reabilitarea instalaţiilor electrice din clădire să funcționeze în parametrii normali și în bune condiții prin revizia instalaţiei electrice, sistematizarea distribuţiei, eliminarea improvizaţiilor, înlocuirea circuitelor și conductoarelor, verificarea şi completarea tablourilor electrice de distribuţie, modernizarea sistemului de iluminat, introducerea corpurilor de iluminat eficiente şi a controlului automat al iluminatului.