Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 23 în localitatea Băile Homorod (DALI)

Construcţia cu amplasamentul in Băile Homorod a fost construită în anul 1956 şi are atât structura cât şi materialele ce o alcătuiesc, specifice perioadei de edificare, cu aspect favorabil şi realizare corectă a structurii pe vremea execuţiei. Construcţia este alcătuită din două corpuri, un corp principal şi un corp secundar - perpendicular pe cel principal, care din cauza pantei terenului este înconjurat de un zid de sprijin. Funcţionalităţile: - cantină cu sala de mese, bucătărie şi anexele bucătăriei la parter - camere de cazare dotate cu grup sanitar comun la etaj, peste corpul secundar în timpul existenţei sale sala de mese a fost folosită ca şi sală de spectacole respectiv sală de cinema cu o sală de proiecţie adăugită ulterior. Suprafaţa construită parter: 600,50 mp, Suprafaţa desfăşurată:783,00 mp. În prezent clădirea nu este folosită deoarece se află într-o stare degradată, improprie pentru cazare respectiv prepararea hranei, datorită degradărilor instalaţiilor interioare şi a finisajelor de pardoseli, pereţi şi tavane În anul 2014 a fost efectuat evaluarea stării existente şi expertizarea tehnică a imobilelor situate în Băile Homorod aflate în proprietatea judeţului Harghita. Expertiza tehnică la Vila nr. 15 recomandă îmbunătăţirea rezistenţei şi a stabilităţii construcţiei conform Legii nr.10/1995 republicată cu modificările şi completările ulterioare. Se va face reparații capitale la Vila nr. 23