Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod (DALI)

În anul 2014 a fost efectuat evaluarea stării existente şi expertizarea tehnică a imobilelor situate în Băile Homorod aflate în proprietatea judeţului Harghita. Suprafaţa construită : 112,00 mp Suprafaţa desfăşurată: 173,75 mp. Expertiza tehnică la Vila nr. 15 recomandă îmbunătăţirea rezistenţei şi a stabilităţii construcţiei conform Legii nr.10/1995 republicată cu modificările şi completările ulterioare. Deficienţele semnalate la Vila nr, 15: zidăria exterioară se află în stare parţial deteriorată, lipsa de ţigle au permis pătrunderea apelor meteorice distrugând streaşina acoperişului şi parţial structura acoperişului, se observă ruperi locale al elementelor planşeelor. Se va face reparații capitale la Vila nr.15