Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ al județului Harghita, situat în Miercurea-Ciuc, Piața Libertății, nr. 5, judeţul Harghita, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita

Palatului Administrativ al județului Harghita, este amplasată în Miercurea-Ciuc, Piața Libertății, nr. 5, judeţul Harghita și are funcțiuni administrative. Construcția a fost executată în anii 1984-1985.Parametrii geometrici: 4 corpuri cu S+P+4E și 1 corp central cu S+P+mezanin. Sistem structural din cadre din beton armat orientat după cele doua direcții principale. Suprafața construită: Ac = 4822.50 m2 și Adc. = 20694.90 m2. În anul 2012 a fost întocmită o expertiză energetică (Raport de audit energetic) prin care s-a studiat performanţa energetică a clădirii și potrivit căruia ar fi nevoie de rezolvarea următoarelor probleme: 1.Reabilitarea termică a anvelopei clădirii în scopul reducerii sarcinii termice de încălzire și a consumului anual de energie. 2. Reabilitarea și redimensionarea instalaţiei interioare de încălzire (a cărei sarcină termică se va reduce în urma reabilitării termice a anvelopei). 3. Sporirea rezistenţei termice a pardoselii şi a planşeului la pod, peste valorile normate minime 4. Reabilitarea instalaţiei electrice din clădire. 5. Reabilitarea instalaţiilor de gaze naturale Mai sunt necesare lucrări de reabilitare a centralei termice, a ascensoarelor, a instalațiilor de ventilații și lucrări de umbrire respectiv la sistemul de paratrăsnet.