Achiziționarea unui program de programare online a locuitorilor din județul Harghita în instituțiile din județ

Direcția Generală Management

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Achiziționarea unui program de programare online a locuitorilor din județul Harghita în instituțiile din județ
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
3. Alte active fixe
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Administrație
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Piața libertății nr.5
Amplasament: 
Sediul Consiliului Județean Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita – Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Consiliul Județean Harghita primește zilnic sesizări din partea locuitorilor în ceea ce privește dificultățile pe care le au aceștia cu rezolvarea problemelor uzuale la instituțiile din județul Harghita
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Nu există un sistem curent pentru aceste dificultăți sus menționate
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Facilizarea rezolvarii problemelor locuitorilor la institutiile din judetul Harghita
Obiectivele proiectului: 
Facilizarea rezolvarii problemelor locuitorilor la institutiile din judetul Harghita
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Aparatul propriu al Consiliului Județean Harghita si locuitorii din judetul Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
30.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
30.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Achiziționarea unui program de programare online a locuitorilor din județul Harghita în instituțiile din județ 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
9 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu