Modernizare sistem rutier pe DJ 132A, Mărtiniș - Merești, km 0+000 - 6+135

Execuţia sistemului rutier alcătuit din 20 cm strat de balast, 15 cm strat de piatră spartă, strat de legătură BAD25 de 5 cm și strat de uzură din beton asfaltic BA16 de 4 cm, precum și podețe, șanțuri, semnalizări, accese la proprietăți și drumuri adiacente