APARATURA MEDICALA

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

APARATURA MEDICALA
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
LOC.TULGHES, NR.342, JUD.HARGHITA
Amplasament: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Necesitatea achizitionarii de aparatura medicala pentru investigatii de specialitate in domeniu
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Achizitionarea unor aparaturi medicale va duce la inlocuirea aparaturii medicale vechi uzate fizic si moral
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Aparatura medicala ce se va achizitiona ne va permite ca pe termen mediu si lung sa realizam investigatiile medicale necesare
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Necesitatea achizitionarii de aparatura medicala
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
0
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
0
Obiectivele proiectului: 
Necesitatea achizitionarii de aparatura medicala pentru investigatii de specialitate in domeniu
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacientii Spitalului de Psihiatrie Tulghes
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
493.98 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
venituri proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
493.98 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
APARATURA MEDICALA 493.98 0.00 493.98 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu