Modul streaming online

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Modul streaming online
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Comunicație
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Piața Libertății, nr. 5
Amplasament: 
Palatul administrativ
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Pentru transmiterea către populație în timp real a situației investițiilor efectuate sau care sunt în desfășurare în județul Harghita este nevoie de un modul de streaming online.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Știirile cu privire la lucrurile importante care se întâmplă în județul Harghita nu ajung destul de repede la public.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Un public mai informat și mai satisfăcut, datorită faptului că știriile legate de județul Harghita ajung mai repede la el, respectiv a faptului că sub videourile realizate cu ajutorul acestui dispozitiv își pot scrie părerea sau sugestiile legate de tema respectivă.
Obiectivele proiectului: 
Informarea directă, mai rapidă a publicului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Județul Harghita.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
6.00 mii lei
Denumirea investitiei
Modul streaming online
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu