Modul streaming online

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Modul streaming online
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Comunicație
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Piața Libertății, nr. 5
Amplasament: 
Palatul administrativ
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Pentru transmiterea către populație în timp real a situației investițiilor efectuate sau care sunt în desfășurare în județul Harghita este nevoie de un modul de streaming online.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Știirile cu privire la lucrurile importante care se întâmplă în județul Harghita nu ajung destul de repede la public.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Un public mai informat și mai satisfăcut, datorită faptului că știriile legate de județul Harghita ajung mai repede la el, respectiv a faptului că sub videourile realizate cu ajutorul acestui dispozitiv își pot scrie părerea sau sugestiile legate de tema respectivă.
Obiectivele proiectului: 
Informarea directă, mai rapidă a publicului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Județul Harghita.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
6.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
6.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Modul streaming online 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu