Extindere galerie de artă și expoziții la sediul Consiliului Județean Harghita – expertiza tehnică

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Extindere galerie de artă și expoziții la sediul Consiliului Județean Harghita – expertiza tehnică
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Clădiri administrative
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Miercurea Ciuc, Pța Libertății nr. 5
Amplasament: 
Miercurea Ciuc, Pța Libertății nr. 5
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În anul 2012, pentru asigurarea posibilității de utilizare multifuncțională a holului de intrare principal din clădirea palatului administrativ, pentru amenajarea unei galerii de artă și expoziții temporare, în urma verificării gradelor de încărcare-siguranță existente au fost stabilite soluțiile de intervenție structurale necesare și pe vaza unui proiect tehnic aprobat, au fost executate lucrările de reamenajare autorizate.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Deoarece suprafața de expunere, pentru organizarea unor expoziții, bienale de grafică sau foto, a devenit insuficientă, în scopul majorării suprafeței de expunere se dorește obținerea de informații tenice privind posobilitățile/soluțiile tehnice de refuncționalizarea magaziei adiacente galeriei existente.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Extinderea galerie de artă și expoziții prin reamenajarea unor suprafețe suplimentare de expunere
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Reamenajarea, prin recompartimentare, pe orizontală și verticală, a spațiului actual de depozitare adiacente galeriei de artă și expoziții, va crea condițiile organizării unor evenimente de mai mare amploare și cu impact semnificativ.
Obiectivele proiectului: 
Extinderea galerie de artă și expoziții prin reamenajarea unor suprafețe suplimentare de expunere
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Promovarea creațiilor de grafică, foto, sculptură, etc.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
9.00 mii lei
Denumirea investitiei
Extindere galerie de artă și expoziții la sediul Consiliului Județean Harghita – expertiza tehnică
Durata
Durata estimată (luni): 
8 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu