Cameră video

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Cameră video
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Comunicare și media
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Piața Libertății, nr. 5
Amplasament: 
Palatul administrativ al Consiliului Județean Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consliliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Pentru a putea documenta activitatea Consiliului Județean Harghita și a transmite telespectatorilor informații cu privire la această activitate, este nevoie de o cameră video nouă și performantă.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În urmă cu trei ani au fost achiziționate două camere video, care acum sunt deja vechi și uzate.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Cetățenii vor fi informați în legătură cu activitatea Consiliului Județean asupra activității și a fondurilor publice utilizate. Prin feedback-ul primit la aceste informări se va putea îmbunătății fundamentarea necesității viitoarelor proiecte. Înregistrările, filmele vor fi mediatizate prin intermediul televiziunilor locale, precum și pe site-ul Consiliului Județean Harghita.
Obiectivele proiectului: 
Informarea populației cu privire la activitatea Consiliului Județean Harghita.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Populația județului Harghita.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
35.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
35.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Cameră video 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu