Cameră video

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Cameră video
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Comunicare și media
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Piața Libertății, nr. 5
Amplasament: 
Palatul administrativ al Consiliului Județean Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consliliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Pentru a putea documenta activitatea Consiliului Județean Harghita și a transmite telespectatorilor informații cu privire la această activitate, este nevoie de o cameră video nouă și performantă.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În urmă cu trei ani au fost achiziționate două camere video, care acum sunt deja vechi și uzate.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Cetățenii vor fi informați în legătură cu activitatea Consiliului Județean asupra activității și a fondurilor publice utilizate. Prin feedback-ul primit la aceste informări se va putea îmbunătății fundamentarea necesității viitoarelor proiecte. Înregistrările, filmele vor fi mediatizate prin intermediul televiziunilor locale, precum și pe site-ul Consiliului Județean Harghita.
Obiectivele proiectului: 
Informarea populației cu privire la activitatea Consiliului Județean Harghita.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Populația județului Harghita.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
35.00 mii lei
Denumirea investitiei
Cameră video
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu