Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod (DALI)

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod (DALI)
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
turism și educație
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Băile Homorod - Homoródfürdő
Amplasament: 
Homorod Băi
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În anul 2014 a fost efectuat evaluarea stării existente și expertizarea tehnică a imobilelor situate în Băile Homorod aflate în proprietatea județului Harghita. Experiza tehnică la Vila nr. 15 recomandă îmbunătățirea rezistenței și a stabilității construcției conform Legii nr.10/1995 republicată cu modificările și completările ulterioare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Deficiențele semnalate la Vila nr. 15 : zidăria exterioară se află în stare parțial deteriorată , lipsa de țigle au permis pătrunderea apelor meteorice distrugând streașina acoperișului și parțial structura acoperișului, se observă ruperi locale al elementelor planșeelor .
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Prognoze de termen lung este dezvoltarea turismului în zonă
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Conform alin. (4) art. 3 al Hotărârii Guvernului nr. 54 / 2012 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita „Consiliul Judeţean Harghita are obligaţia de a moderniza şi de a întreţine imobilele preluate în administrare şi de a respecta standardele de calitate privind organizarea şi desfăşurarea activităţii specifice acestora”.
Obiectivele proiectului: 
Îmbunătățirea infraștructurii turistice , formarea unei imagini turistice atractive , dezvoltarea turismului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Tineret , școlari
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
25.00 mii lei
Denumirea investitiei
Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod (DALI)
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu