Aplicația P.A.A.P.

Direcţia Generală Economică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Aplicația P.A.A.P.
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
3. Alte active fixe
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Dezvoltarea infrastructurii de informatică pentru a administra mai eficient bazele de date privind lista programelor anuale de achiziții publice.
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Miercurea Ciuc, P-ța Libertății, nr 5. jud. Harghita
Amplasament: 
Miercurea Ciuc, P-ța Libertății, nr 5. jud. Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Constă în eficientizarea procesului de achiziții publice.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În momentul actual gestionarea datelor se procedează prin tabele excel si urmărite pe hârtii.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Îmbunătățirea procesul de achiziție publică și modalități de extindere a platformei
Obiectivele proiectului: 
accelerarea și simplificarea procesul de achiziții publice
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
I.T/ Consiliul Județean Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
10.95 mii lei
Denumirea investitiei
Aplicația P.A.A.P.
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu