Aplicația P.A.A.P.

Direcţia Generală Economică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Aplicația P.A.A.P.
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
3. Alte active fixe
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Dezvoltarea infrastructurii de informatică pentru a administra mai eficient bazele de date privind lista programelor anuale de achiziții publice.
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Miercurea Ciuc, P-ța Libertății, nr 5. jud. Harghita
Amplasament: 
Miercurea Ciuc, P-ța Libertății, nr 5. jud. Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Constă în eficientizarea procesului de achiziții publice.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În momentul actual gestionarea datelor se procedează prin tabele excel si urmărite pe hârtii.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Îmbunătățirea procesul de achiziție publică și modalități de extindere a platformei
Obiectivele proiectului: 
accelerarea și simplificarea procesul de achiziții publice
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
I.T/ Consiliul Județean Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
10.95 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
10.95 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Aplicația P.A.A.P. 10.95 10.95 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu