Software pentru constituire, administrare şi publicare baze de date

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Software pentru constituire, administrare şi publicare baze de date
Clasificare
Categoria bugetara: 
67.02 Cultură, recreere și religie
Cheltuieli bugetare: 
...03.02. biblioteci publice județene
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
3. Alte active fixe
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
cunoaştere locală
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str. Stadion nr. 1/bis
Amplasament: 
Miercurea-Ciuc, str. Stadion nr. 1/bis
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Biblioteca Judeţeană şi bibliotecile publice din judeţ
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Pentru populaţia adultă propunem implicare în studii şi cercetări locale. În vederea sistematizării şi publicării rezultatelor acestor activităţi, propunem achiziţia şi implementarea unui softver adecvat, care permite acces de la distanţă, conexiuni cu localitati din Romania, Ungaria (si alte tari europene) şi oferă o platformă colaborativă pentru localităţile participante. Rezultatele vor contribui la îmbogăţirea bazelor de date de cunoaştere locală, vor fi utilizabile în scopuri educaţionale şi promoţionale inclusiv de către primăriile locale şi agenţi economici din domeniul turismului.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Persoanele şi instituţiile implicate în activităţi de studii şi cercetări locale nu dispun de o platformă de colaborare, sistematizare şi publicare a rezultatelor muncii lor. Valorile culturale şi tradiţiile locale sunt insuficient promovate.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Scopul urmărit pe termen mediu şi lung este realizarea unei baze de date de cunoaştere locală, care să cuprindă teritoriul judeţului. Bibliotecile publice pot deveni centre ale acestor activităţi.
DOCUMENTE ŞI POZE
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Program de constituire a destinaţiilor locale - strategia CJH 5.1.
Obiectivele proiectului: 
Scopul principal: Implicarea populaţiei în activităţi de studii şi cercetări locale. Obiective: crearea unei platforme de colaborare, sistematizare şi publicare sub formă de bază de date a rezultatelor activităţii de studii şi cercetări locale.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Localităţile din judeţul Harghita, mai exact persoanele preocupate de cunoaşterea locală. Instituţii interesate în promovarea valorilor şi tradiţiilor locale.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
25.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
25.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Software pentru constituire, administrare şi publicare baze de date 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
10 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu