”Drum de legătură și acces la Centrul de Management al Deșeurilor (CMD) Remetea” (S.F.+P.T.)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

”Drum de legătură și acces la Centrul de Management al Deșeurilor (CMD) Remetea” (S.F.+P.T.)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ditrau - Gyergyóditró
Remetea - Gyergyóremete
Amplasament: 
Remetea- Ditrău, județul Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În prezent, din DN 12, accesul spre depozitul regional de deșeuri de la Remetea se poate asigura pe DJ 153D, ce implică și traversarea unor zone locuite. Circulația autotrenurilor rutiere de transport deșeuri menajere, de la punctele și centrele de colectare, de la stațiile de transfer din județ la depozitul regional determină efecte negative, prin vibrații transmise construcțiilor din vecinătate și alte efecte nefavorabile ca praf, gaze de eșapament, miros, etc. Pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu din localitățile Ditrău și Remetea se propune realizarea unui drum de acces-ocolire pentru devierea traficului greu. Drumul propus, urmează a se realiza prin modernizarea/asfaltarea unor tronsoane de drumuri de câmp și de exploatare (existente atât pe malul drept cât și pe malul stâng al pârâului Mureș) respectiv prin executarea unui pod peste Mureș racordat la sectoarele modernizate ale drumurilor existente. Prin devierea circulației pentru traficul greu ce traversează zonele locuite se vor reduce vibrațiile generate de trafic, poluarea (cu fum și praf) aerului, creșterea vitezei de parcurgere și economii de carburanți. Este necesar un drum de acces și un pod nou peste râul Mureș la Centrul de Management al Deșeurilor (CMD) Remetea.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Traversarea unor zone ce determină efecte negative, prin vibrații transmise construcțiilor din vecinătate și alte efecte nefavorabile ca praf, gaze de eșapament, miros, etc.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Prin realizarea documentațiilor tehnice de execuție și realizării lucrărilor se vor îmbunătății condiții de circulație, de mediu și de trai.
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Acest proiect reprezintă o oportunitate în dezvoltarea infrastructurii zonei Remetea- Ditrău. Prin devierea circulației pentru traficul greu ce traversează zonele locuite se vor reduce vibrațiile generate de trafic, poluarea (cu fum și praf) aerului, creșterea vitezei de parcurgere și economii de carburanți.
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Conform Hotărârii Consiliului Județean Harghita, nr. 239/2009 privind luarea în administrare a terenului necesar pentru realizarea CMD Remetea și Contractului 21313/7850/2009 de administrare, Hotărârii Consiliului Județean nr. 336/2012 privind luarea în administrare de la Remetea a unor sectoare de drum de exploatare și Hotărârii Consiliului Județean nr. 337/2012 privind luarea în administrare de la Ditrău a unui sector de drum de câmp, au fost inițiate demersurile pentru amenajarea unui drum de acces spre CMD Remetea, altul decât cel ce traversează zonele locuite din Ditrău și Remetea.
Obiectivele proiectului: 
Achiziționarea serviciilor de proiectare ”Drum de legătură și acces la Centrul de Management al Deșeurilor (CMD) Remetea”, altul decât cel ce traversează zonele locuite (S.F.+P.T.), necesare elaborării documentației tehnice de execuție și realizării lucrărilor în scopul îmbunătățirii condițiilor de circulație, de mediu și de trai.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii, riveranii sectoarelor drumului județean DJ153D ce traversează localitățile Ditrău și Remetea.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
27.10 mii lei
Denumirea investitiei
”Drum de legătură și acces la Centrul de Management al Deșeurilor (CMD) Remetea” (S.F.+P.T.)
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu