Studii privind patrimoniul construit tradițional al localităților

Arhitect Şef

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Studii privind patrimoniul construit tradițional al localităților
Clasificare
Categoria bugetara: 
80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
Cheltuieli bugetare: 
...01.10. programe de dezvoltare regională și locală
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Reglementare urbanistică
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Cârța - Karcfalva
Ineu - Csíkjenőfalva
Corbu - Gyergyóholló
Săcel - Románandrásfalva
Uilac - Újlak
Şoimuşu Mic - Kissolymos
Şoimuşu Mare - Nagysolymos
Secuieni - Újszékely
Eliseni - Székelyszenterzsébet
Bodogaia - Alsóboldogfalva
Subcetate - Gyergyóvárhegy
Adresa: 
Județul Harghita
Amplasament: 
Localități din județul Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consilile locale implicate prin Consiliul Județean
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Elaborarea studiului este necesară în vederea inventarierii patrimoniului construit al localitățiilor
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Lipsa acestor studii nu permite protejarea patrimoniului construit altele decât monumente istorice
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Crează premisele necesare dezvoltării localitățiilor cu respectarea tradițiilor în construcții
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Strategii de protejare a monumentelor istorice a județului Harghita
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Legea 350/2001
Obiectivele proiectului: 
Identificarea elementelor de patrimoniu construit și/sau natural precum și a zonelor construite protejate în cadrul localităților.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Poppulația și localitățiile mai sus enumerate
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
32.00 mii lei
Denumirea investitiei
Studii privind patrimoniul construit tradițional al localităților
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu