Dronă cu cameră 4k și telecomandă

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Dronă cu cameră 4k și telecomandă
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de înregistrare imagini foto și filme.
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Miercurea Ciuc Pța Libertății nr.5
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Obținerea a unor imagini foto și filme de calitate superioare(despre investițiile CJ Harghita) de la distanțe și înălțimi mari.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Nu se pot obține imagini de calitate cu aparatura actuală.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Ușurarea obținerii a filmeror și a fotografilor de calitate despre rezultatele investițiilor și a evenimentelor legate de acstea.
Obiectivele proiectului: 
Obiectivul principal este ușurarea obținerii a filmelor și a fotografilor legate de activitatea de investiții.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Județul Harghita / DirecțiaTehnică
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
15.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
15.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Dronă cu cameră 4k și telecomandă 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu