Dronă cu cameră 4k și telecomandă

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Dronă cu cameră 4k și telecomandă
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de înregistrare imagini foto și filme.
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Miercurea Ciuc Pța Libertății nr.5
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Obținerea a unor imagini foto și filme de calitate superioare(despre investițiile CJ Harghita) de la distanțe și înălțimi mari.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Nu se pot obține imagini de calitate cu aparatura actuală.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Ușurarea obținerii a filmeror și a fotografilor de calitate despre rezultatele investițiilor și a evenimentelor legate de acstea.
Obiectivele proiectului: 
Obiectivul principal este ușurarea obținerii a filmelor și a fotografilor legate de activitatea de investiții.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Județul Harghita / DirecțiaTehnică
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
15.00 mii lei
Denumirea investitiei
Dronă cu cameră 4k și telecomandă
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu