Extinderea retelei de canalizare menajera in Colonia III si Bazin, comuna Galautas, judetul Harghita

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Extinderea retelei de canalizare menajera in Colonia III si Bazin, comuna Galautas, judetul Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică
Cheltuieli bugetare: 
...05.01 alimentare cu apă
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura edilitara
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Gălăuțaș - Galócás
Adresa: 
localitatea Galautas, zona Colonia III si Bazin
Amplasament: 
intravilanul comunei Galautas, sat Galautas, zona Colonia III si Bazin
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
UAT judetul Harghita in asociare cu UAT comuna Galautas
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Comunitatea este preocupată de creştera calităţii şi a condiţiilor de viaţă în zona rurală prin imbunătăţirea infrastructurii edilitare. Pentru aceasta comuna Galautasa depus/predat SF aferent investitiei la CJH spre aprobare. Acest SF este aprobat de CL al comunei Galautas, prin Hotararea nr. 94/28.12.2017
Deficiențe majore ale situației actuale: 
50 de gospodarii fara posibilitate de racordare la sistemul centralizat de canalizare
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigurarea conditiilor corespunzatoare pentru accesul la serviciile de canalizare din aceasta zona, dezvoltarea infrastructurii edilitare
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Program Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în localităţile din judeţul Harghita care nu pot beneficia de fonduri guvernamentale sau europene- perioada 2017-2020. Acest programeste in curs de aprobare prin hotarare CJH
Obiectivele proiectului: 
Realizarea, extinderea şi imbunătăţirea infrastructurii edilitare în spaţiul rural.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii din zona Colonia III si Bazin a comunei
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
250.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
250.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Extinderea retelei de canalizare menajera in Colonia III si Bazin, comuna Galautas, judetul Harghita 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
8 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu