Extinderea retelei de canalizare menajera in Colonia III si Bazin, comuna Galautas, judetul Harghita

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Extinderea retelei de canalizare menajera in Colonia III si Bazin, comuna Galautas, judetul Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică
Cheltuieli bugetare: 
...05.01 alimentare cu apă
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura edilitara
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Gălăuțaș - Galócás
Adresa: 
localitatea Galautas, zona Colonia III si Bazin
Amplasament: 
intravilanul comunei Galautas, sat Galautas, zona Colonia III si Bazin
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
UAT judetul Harghita in asociare cu UAT comuna Galautas
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Comunitatea este preocupată de creştera calităţii şi a condiţiilor de viaţă în zona rurală prin imbunătăţirea infrastructurii edilitare. Pentru aceasta comuna Galautasa depus/predat SF aferent investitiei la CJH spre aprobare. Acest SF este aprobat de CL al comunei Galautas, prin Hotararea nr. 94/28.12.2017
Deficiențe majore ale situației actuale: 
50 de gospodarii fara posibilitate de racordare la sistemul centralizat de canalizare
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigurarea conditiilor corespunzatoare pentru accesul la serviciile de canalizare din aceasta zona, dezvoltarea infrastructurii edilitare
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Program Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în localităţile din judeţul Harghita care nu pot beneficia de fonduri guvernamentale sau europene- perioada 2017-2020. Acest programeste in curs de aprobare prin hotarare CJH
Obiectivele proiectului: 
Realizarea, extinderea şi imbunătăţirea infrastructurii edilitare în spaţiul rural.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii din zona Colonia III si Bazin a comunei
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
250.00 mii lei
Denumirea investitiei
Extinderea retelei de canalizare menajera in Colonia III si Bazin, comuna Galautas, judetul Harghita
Durata
Durata estimată (luni): 
8 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu