Autoclav

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Autoclav
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
str. Szék
Amplasament: 
Clădire spital Șumuleu
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Secția Pneumologie - Laborator BK
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Laboratrorul BK nu are in dotare autoclav functional, or normele progamului PNPSCT solicita in mod obligatoriu existenta unui autoclav vertical.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Fara acest aparat laboratorul BK nu poate desfasua activitate specifica.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Crearea conditiilor minime
Obiectivele proiectului: 
Crearea conditiilor minime
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personal angajat
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
20.50 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
venituri proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
20.50 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Autoclav 20.50 0.00 20.50 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu