Furnizare server, suport pentru sistemul online de informații al Consiliului Județean Harghita

Direcția Generală Management

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Furnizare server, suport pentru sistemul online de informații al Consiliului Județean Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Administrație
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Piața Libertății nr.5
Amplasament: 
Sediul Consiliului Județean Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita – Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În scopul de a colecta toate informațiile de orice tip deținute de Consiliul Județean Harghita, introduse doar o singură dată și stocate într-o singură bază de date relațională, cu posibilitate de interogare diversificată pentru diferite domenii de activitatea, se consideră a fi necesară achiziționarea a unui server pentru găzduirea acestui sistem.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Capacitatea serverelor existente nu satisface cerințele ridicate de un astfel de sistem.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Scopul investiției este dezvoltarea, modernizarea și creșterea transparenței activității aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita printr-un sistem on-line integrat de informații în care toate informațiile deținute de instituție să fie grupate în categorii logice și stocate într-o bază de date relațională, cu posibilitate de interogare diversificată și publicare on-line a acestor informații prin portaluri tematice intranet și internet, în formate cât mai accesibile din orice browser.
Obiectivele proiectului: 
Creșterea transparenței informațiilor și înlesnirea accesului la informații a diferitelor tipuri de vizitatori ai portalurilor tematice publice, precum și simplificare accesului angajaţilor CJH la informaţiile necesare derulării în condiţii optime a activităţii pe care o desfăşoară, reducerea erorile umane ceea ce în consecință duce la creșterea calității activității
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Aparatul propriu al Consiliului Județean Harghita, vizitatorii portalurilor cu informațiile publice: cetățeni, instituții, societăți comerciale și organizații non-guvernamentale
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
0.00 mii lei
Denumirea investitiei
Furnizare server, suport pentru sistemul online de informații al Consiliului Județean Harghita
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da