R.K.- REABILITAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A PAVILIOANELOR DIN INCINTA SPITALULUI DE PSIHIATRIE TULGHEȘ

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

R.K.- REABILITAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A PAVILIOANELOR DIN INCINTA SPITALULUI DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii (subcapitolul 71.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
loc.Tulgheș, nr.342, jud.Harghita
Amplasament: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Prin proiectul nr. 019/2013, intenționăm ca rețeaua aeriană de alimentare cu energie electrică a pavilioanelor (spații de spitalizare), rețea montată pe stalpi din lemn să o dezafectăm, urmând ca alimentarea pavilioanelor spații de spitalizare să fie facută subteran. Intenționăm să executăm această lucrare având în vedere starea precară a stalpilor din lemn, stalpi ce sunt un pericol atât pentru pacienți cât și pentru salariați, fiind în stare avansată de putrezire. De asemenea intenționăm sa reabilităm și sistemul de iluminat public în spațiul de spitalizare, prin refacerea întregului sistem de iluminare a aleilor din incinta unitații noastre și implicit să dezafectăm reflectoarele montate pe pavilioane, reflectoare ce nu mai funcționează fiind ruginite. Proiectul nr. 019/2013, intocmit de SC ELECTICAD PROJECT M CIUC, proiect prin care se renunta la stalpii din lemn( 22 buc stalpi din lemn in stare avansata de degradare, ce prezinta un real pericol de prabusire, pentru pacienti si salariati), care sustin reteaua electrica aeriana, urmand ca alimentarea pavilioanelor cu energie electrica sa fie realizata subteran.Acest proiect prevede și reabilitarea instalației de iluminat public, prin montarea a 23 buc de stalpi din metal zincați de 5m înalțime, stalpi prevazuți cu lampi Led de 50W. Stalpii vor fi montați pe aleile din incinta spatiului de spitalizare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Starea precară a stalpilor din lemn, stalpi ce sunt un pericol atât pentru pacienți cât și pentru salariați, fiind în stare avansată de putrezire.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Intenționăm sa reabilităm și sistemul de iluminat public în spațiul de spitalizare, prin refacerea întregului sistem de iluminare a aleilor din incinta unitații noastre și implicit să dezafectăm reflectoarele montate pe pavilioane, reflectoare ce nu mai funcționează fiind ruginite.
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Starea precară a stalpilor din lemn, stalpi ce sunt un pericol atât pentru pacienți cât și pentru salariați, fiind în stare avansată de putrezire
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
0
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
0
Obiectivele proiectului: 
Prin proiectul nr. 019/2013, intenționăm ca rețeaua aeriană de alimentare cu energie electrică a pavilioanelor (spații de spitalizare), rețea montată pe stalpi din lemn să o dezafectăm, urmând ca alimentarea pavilioanelor spații de spitalizare să fie facută subteran. Intenționăm să executăm această lucrare având în vedere starea precară a stalpilor din lemn, stalpi ce sunt un pericol atât pentru pacienți cât și pentru salariați, fiind în stare avansată de putrezire. De asemenea intenționăm sa reabilităm și sistemul de iluminat public în spațiul de spitalizare, prin refacerea întregului sistem de iluminare a aleilor din incinta unitații noastre și implicit să dezafectăm reflectoarele montate pe pavilioane, reflectoare ce nu mai funcționează fiind ruginite. Proiectul nr. 019/2013, intocmit de SC ELECTICAD PROJECT M CIUC, proiect prin care se renunta la stalpii din lemn( 22 buc stalpi din lemn in stare avansata de degradare, ce prezinta un real pericol de prabusire, pentru pacienti si salariati), care sustin reteaua electrica aeriana, urmand ca alimentarea pavilioanelor cu energie electrica sa fie realizata subteran.Acest proiect prevede și reabilitarea instalației de iluminat public, prin montarea a 23 buc de stalpi din metal zincați de 5m înalțime, stalpi prevazuți cu lampi Led de 50W. Stalpii vor fi montați pe aleile din incinta spatiului de spitalizare.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
487.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
487.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
R.K.- REABILITAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A PAVILIOANELOR DIN INCINTA SPITALULUI DE PSIHIATRIE TULGHEȘ 487.00 0.00 487.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu