Aport la constituirea patrimoniului initial al A.D.I. Lacu Roșu

Direcţia Generală Economică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Aport la constituirea patrimoniului initial al A.D.I. Lacu Roșu
Clasificare
Categoria bugetara: 
80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
Cheltuieli bugetare: 
...01.30 alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale
Obiectivele de investitii: 
4. Active financiare - Participare la capital social (72.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Participare C.J.H la patrimoniul iniáial al A.D.I Lacu Rosu
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Gheorgheni - Gyergyószentmiklós
Adresa: 
România, jud. Harghita, Municipiul Gheorgeni Piața Libertății, nr. 27
Amplasament: 
Zona Lacul Roșu, Munții Giurgeu-Hășmaș.
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Local Municipiului Gheorgheni
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Necesitatea investiției constă în plătirea contribuției la patrimoniul inițial al A.D.I.-ului pentru asociere.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Deficienta in prezent de a elabora Planul de Dezvoltare Zonală. Lipsa unui organizatiei care contribuirea la creșterea calității ofertelor turistice.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
elabora Planul de Dezvoltare Zonală
Obiectivele proiectului: 
Obiectivul principal este de a pregăti și promova la toate nivelurile proiecte pentru dezvoltarea regională de interes comun în domeniul turismului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Zona Lacu Roșu, Munții Giurgeu-Hășmaș.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
4.70 mii lei
Denumirea investitiei
Aport la constituirea patrimoniului initial al A.D.I. Lacu Roșu
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu