Aport la constituirea patrimoniului initial al A.D.I. Lacu Roșu

Direcţia Generală Economică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Aport la constituirea patrimoniului initial al A.D.I. Lacu Roșu
Clasificare
Categoria bugetara: 
80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
Cheltuieli bugetare: 
...01.30 alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale
Obiectivele de investitii: 
4. Active financiare - Participare la capital social (72.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Participare C.J.H la patrimoniul iniáial al A.D.I Lacu Rosu
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Gheorgheni - Gyergyószentmiklós
Adresa: 
România, jud. Harghita, Municipiul Gheorgeni Piața Libertății, nr. 27
Amplasament: 
Zona Lacul Roșu, Munții Giurgeu-Hășmaș.
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Local Municipiului Gheorgheni
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Necesitatea investiției constă în plătirea contribuției la patrimoniul inițial al A.D.I.-ului pentru asociere.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Deficienta in prezent de a elabora Planul de Dezvoltare Zonală. Lipsa unui organizatiei care contribuirea la creșterea calității ofertelor turistice.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
elabora Planul de Dezvoltare Zonală
Obiectivele proiectului: 
Obiectivul principal este de a pregăti și promova la toate nivelurile proiecte pentru dezvoltarea regională de interes comun în domeniul turismului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Zona Lacu Roșu, Munții Giurgeu-Hășmaș.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
4.70 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
4.70 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Aport la constituirea patrimoniului initial al A.D.I. Lacu Roșu 4.70 4.70 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu