Aport la constituirea patrimoniului initial al A.D.I Kozepcsik

Direcţia Generală Economică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Aport la constituirea patrimoniului initial al A.D.I Kozepcsik
Clasificare
Categoria bugetara: 
80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
Cheltuieli bugetare: 
...01.30 alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale
Obiectivele de investitii: 
4. Active financiare - Participare la capital social (72.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Plata C.J.H. la patrimoniul initial a A.D.I Kozepcsik
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Frumoasa - Csíkszépvíz
Adresa: 
România, jud. Harghita, comuna Frumoasa, sat Frumoasa, str. Mihăileni, nr. 7
Amplasament: 
Zona Ciucului de Centru
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita, Consiliul Local Ciceu, Consiliul Local Frumoasa, Consiliul Local Lunca De Jos, Consiliul Local Lunca De Sus, Consiliul Local Mihăileni, Consiliul Local Păuleni-Ciuc, Consiliul Local Racu, Consiliul Local Siculeni, Consiliul Local Miercurea Ciuc
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Necesitatea investiției constă în plătirea contribuției la patrimoniul inițial al A.D.I. Kozepcsik pentru asociere.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Deficienta unui entitati care are ca scop dezvoltarea teritorială și regională ún zona Ciucului Centru
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Dezvoltarea teritorială și regională, Dezvoltarea economică prin inițierea și sprijinirea de investiții prin înființarea unui parc industrtial.
Obiectivele proiectului: 
Obiectivul asocierii în A.D.I. Kozepcsik constă în organizarea, controlul, exploatarea, operarea și monitorizarea dezvoltării teritoriale, respectiv implementarea de proiecte comune de investiții publice teritoriale.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Zona Ciucului de Centru
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
0.20 mii lei
Denumirea investitiei
Aport la constituirea patrimoniului initial al A.D.I Kozepcsik
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu