Aport la constituirea patrimoniului initial al A.D.I Kozepcsik

Direcţia Generală Economică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Aport la constituirea patrimoniului initial al A.D.I Kozepcsik
Clasificare
Categoria bugetara: 
80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
Cheltuieli bugetare: 
...01.30 alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale
Obiectivele de investitii: 
4. Active financiare - Participare la capital social (72.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Plata C.J.H. la patrimoniul initial a A.D.I Kozepcsik
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Frumoasa - Csíkszépvíz
Adresa: 
România, jud. Harghita, comuna Frumoasa, sat Frumoasa, str. Mihăileni, nr. 7
Amplasament: 
Zona Ciucului de Centru
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita, Consiliul Local Ciceu, Consiliul Local Frumoasa, Consiliul Local Lunca De Jos, Consiliul Local Lunca De Sus, Consiliul Local Mihăileni, Consiliul Local Păuleni-Ciuc, Consiliul Local Racu, Consiliul Local Siculeni, Consiliul Local Miercurea Ciuc
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Necesitatea investiției constă în plătirea contribuției la patrimoniul inițial al A.D.I. Kozepcsik pentru asociere.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Deficienta unui entitati care are ca scop dezvoltarea teritorială și regională ún zona Ciucului Centru
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Dezvoltarea teritorială și regională, Dezvoltarea economică prin inițierea și sprijinirea de investiții prin înființarea unui parc industrtial.
Obiectivele proiectului: 
Obiectivul asocierii în A.D.I. Kozepcsik constă în organizarea, controlul, exploatarea, operarea și monitorizarea dezvoltării teritoriale, respectiv implementarea de proiecte comune de investiții publice teritoriale.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Zona Ciucului de Centru
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
0.20 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
0.20 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Aport la constituirea patrimoniului initial al A.D.I Kozepcsik 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu