ÎNTOCMIRE EXPERTIZĂ TEHNICĂ PENTRU : BRUTĂRIE, BECI DE IARNĂ, CABANA NR.34, PAVILONUL NR.10

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

ÎNTOCMIRE EXPERTIZĂ TEHNICĂ PENTRU : BRUTĂRIE, BECI DE IARNĂ, CABANA NR.34, PAVILONUL NR.10
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Spitalul de Psihiatrie Tugheș
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
loc.Tulgheș, nr.342, jud.Harghita
Amplasament: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Identificarea profitabilității lucrarilor de reparații
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Construcții deteriorate cu structură de rezistență afectată
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Pe termen mediu identificăm posibilitatea de utilizare sau de demolare a respectivelor construcții
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Identificăm posibilitatea de utilizare sau de demolare a respectivelor construcții
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
0
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
0
Obiectivele proiectului: 
Repararea sau demolarea construcțiilor. Specificăm că beciul de iarnă nu-l mai folosim iar pe spatiul eliberat intenționăm să edificăm garaje si magazii pe schelet de lemn pentru locuntele de serviciu.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
19.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
venituri proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
19.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
ÎNTOCMIRE EXPERTIZĂ TEHNICĂ PENTRU : BRUTĂRIE, BECI DE IARNĂ, CABANA NR.34, PAVILONUL NR.10 19.00 0.00 19.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu