ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND REPARAȚII LA ALEI, PODEȚE, RIGOLE ȘI MODERNIZAREA PARCULUI CENTRAL

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND REPARAȚII LA ALEI, PODEȚE, RIGOLE ȘI MODERNIZAREA PARCULUI CENTRAL
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș - Modernizare Parc Central
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
loc.Tulgheș, nr.342, jud.Harghita
Amplasament: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș - Parc Central
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș - Parc Central
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Aleile interioare sunt turnate din asfalt, la această dată sunt crăpate și pe alocuri asfaltul este exfoliat. Rigolele sunt din beton, crapate , unele au marginele ruinate ( prabuțite) iar podețele peste aceste rigole ( santuri) au betonul macinat , vazându-se armatura de fier. Este necesar a se intreprinde lucrari de refacere a acestor alei, rigole și podete. De asemenea intenționăm să modernizăm parcul central prin creerea uner alei pavate/asfaltate, prin amplasarea de banci pentru odihnă, reparații capitale la fântâna arteziană
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Aleile interioare sunt turnate din asfalt, la această dată sunt crăpate și pe alocuri asfaltul este exfoliat
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Este necesar a se intreprinde lucrari de refacere a acestor alei, rigole și podete. De asemenea intenționăm să modernizăm parcul central prin creerea uner alei pavate/asfaltate, prin amplasarea de banci pentru odihnă, reparații capitale la fântâna arteziană
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Necesitatea realizării acestui proiect privind lucrările de refacere a acestor alei, rigole și podețe
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
0
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
0
Obiectivele proiectului: 
Aleile interioare sunt turnate din asfalt, la această dată sunt crăpate și pe alocuri asfaltul este exfoliat. Rigolele sunt din beton, crapate , unele au marginele ruinate ( prabuțite) iar podețele peste aceste rigole ( santuri) au betonul macinat , vazându-se armatura de fier. Este necesar a se intreprinde lucrari de refacere a acestor alei, rigole și podete. De asemenea intenționăm să modernizăm parcul central prin creerea uner alei pavate/asfaltate, prin amplasarea de banci pentru odihnă, reparații capitale la fântâna arteziană
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș - Parc Central
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
14.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
venituri proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
14.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND REPARAȚII LA ALEI, PODEȚE, RIGOLE ȘI MODERNIZAREA PARCULUI CENTRAL 14.00 0.00 14.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu