ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND CONSTRUIREA SCĂRII METALICE EXTERIOARE, REPARAȚII ȘI AMENAJĂRI LA PAVILIONUL NR.9

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND CONSTRUIREA SCĂRII METALICE EXTERIOARE, REPARAȚII ȘI AMENAJĂRI LA PAVILIONUL NR.9
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș - Pavilionul nr.9
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
loc.Tulgheș, nr.342, jud.Harghita
Amplasament: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș - Pavilionul 9
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș - Pavilionul 9
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Având în vedere ca Pavilionul nr. 9 este amplasat în imediata apropiere a accesului în Spitalul de Psihiatrie Tulgheș (practic lângă poarta de acces), intenționăm ca în spațiile de la parter să mutăm: biroul de internări, camera de urgența, camera de gardă, triajul femei-barbați (spații care la aceasta dată sunt amplasate la parterul Pav. nr 1, la distanța mare de poarta de acces). La etajul Pav. Nr. 9 intenționăm să mutăm și să grupăm cabinetele medicale: cabinet psihiatrie, cabinet de medicină internă, birou asistență socială, birou CPIAAM (infecții nozocomiale). Proiectul va cuprinde lucrări de reparații la tavane și pereți, recompartimentari ușoare, lucrari de gletuiri, de zugraveli lavabile și vopsitorii în ulei. De asemenea în proiect se vor cuprinde și lucrarile necesare a fi executate în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu ( placări cu gips carton rezistent la foc) pentru cladirea Pavilionului nr. 9. Pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru acest pavilion, ISU Oltul al județului Harghita a impus ca la toate pavilioanele cu destinație de spații de spitalizare să realizăm a doua cale de evacuare, cale ce constă în construirea în exteriorul pavilionului a unei scari metalice. La acest pavilion la această dată există montate uși de ieșire spre scara metalică exterioară. Intenționăm sa realizăm această scară metalică, pentru a putea obține autorizația de securitate la incendiu
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Distanța mare de la poarta de intrare principală până la biroul de internări
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Mutarea spațiului de spitalizare de la Pavilionul nr.9 la Pavilionul nr.1
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Proiectul prevede ca la Pavilionul nr.9 să mutăm : biroul de internări, camera de urgență, camera de gardă, triajul femei-bărbați, iar la Pavilionul nr.1 spațiu de spitalizare
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
0
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
0
Obiectivele proiectului: 
Având în vedere ca Pavilionul nr. 9 este amplasat în imediata apropiere a accesului în Spitalul de Psihiatrie Tulgheș (practic lângă poarta de acces), intenționăm ca în spațiile de la parter să mutăm: biroul de internări, camera de urgența, camera de gardă, triajul femei-barbați (spații care la aceasta dată sunt amplasate la parterul Pav. nr 1, la distanța mare de poarta de acces). La etajul Pav. Nr. 9 intenționăm să mutăm și să grupăm cabinetele medicale: cabinet psihiatrie, cabinet de medicină internă, birou asistență socială, birou CPIAAM (infecții nozocomiale). Proiectul va cuprinde lucrări de reparații la tavane și pereți, recompartimentari ușoare, lucrari de gletuiri, de zugraveli lavabile și vopsitorii în ulei. De asemenea în proiect se vor cuprinde și lucrarile necesare a fi executate în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu ( placări cu gips carton rezistent la foc) pentru cladirea Pavilionului nr. 9. Pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru acest pavilion, ISU Oltul al județului Harghita a impus ca la toate pavilioanele cu destinație de spații de spitalizare să realizăm a doua cale de evacuare, cale ce constă în construirea în exteriorul pavilionului a unei scari metalice. La acest pavilion la această dată există montate uși de ieșire spre scara metalică exterioară. Intenționăm sa realizăm această scară metalică, pentru a putea obține autorizația de securitate la incendiu
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș - Pavilionul nr.9
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
19.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
venituri proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
19.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND CONSTRUIREA SCĂRII METALICE EXTERIOARE, REPARAȚII ȘI AMENAJĂRI LA PAVILIONUL NR.9 19.00 0.00 19.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu