ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND - R.K.LA PAVILIONUL NR.3

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND - R.K.LA PAVILIONUL NR.3
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș - Pavilionul nr.3
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
Tulgheș, nr.342, jud.Harghita
Amplasament: 
Spitalul de Psihiatrie Tulghes- Pavilionul 3
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul de Psihiatrie Tulghes- Pavilionul 3
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Pavilionul nr. 3 are ca destinație spatiu de spitalizare, fiind compus din parter și etaj. Prin proiect intenționăm să efectuăm lucrări de reparații capitale atât la parter cât și la etajul pavilionului, constând în: recompartimentari, reparații la pereți, tavane, reabilitarea pardoselilor, înlocuirea tamplariei exterioare și interioare, reabilitarea instalațiilor interioare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Pavilionul nr.3 are ca destinație spațiu de spitalizare, fiind compus din parter și etaj, este necesar ca spațiul de spitalizare tampon.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Prin proiect intenționăm să efectuăm lucrări de reparații capitale atât la parter cât și la etajul pavilionului, constând în: recompartimentari, reparații la pereți, tavane, reabilitarea pardoselilor, înlocuirea tamplariei exterioare și interioare, reabilitarea instalațiilor interioare
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Necesitatea realizării unui spațiu de spitalizare tampon.
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
0
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
0
Obiectivele proiectului: 
Pavilionul nr. 3 are ca destinație spatiu de spitalizare, fiind compus din parter și etaj. Prin proiect intenționăm să efectuăm lucrări de reparații capitale atât la parter cât și la etajul pavilionului, constând în: recompartimentari, reparații la pereți, tavane, reabilitarea pardoselilor, înlocuirea tamplariei exterioare și interioare, reabilitarea instalațiilor interioare.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș - Pavilionul nr.3
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
17.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
venituri proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
17.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND - R.K.LA PAVILIONUL NR.3 17.00 0.00 17.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu