Proiectarea lucrărilor de intervenție la C.S.E.I. Ocland (faza Proiect tehnic de execuție)

Şcoala Specială Ocland

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Proiectarea lucrărilor de intervenție la C.S.E.I. Ocland (faza Proiect tehnic de execuție)
Clasificare
Categoria bugetara: 
65.02 Învățământ
Cheltuieli bugetare: 
...07.04 învatământ special
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură educațională
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ocland - Oklánd
Adresa: 
Ocland, nr. 69
Amplasament: 
Ocland nr. 69 și Ocland nr.5
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În ultimii decenii nu s-a intervenit asupra infrastructurii clădirilor, au fost modernizate doar sistemele de încălzire. Ca urmare a folosirii intensive a spațiilor ( zilnic 9-10 ore) și a uzurii normale, gradul de degradare a clădirilor este ridicată. Starea clădirilor nu permit obținerea autorizației de funcționare. Nici organizarea funcțională a spațiilor nu asigură condiții optime necesare desfășurării procesului educațional. Prin invetiția ”Proiectarea lucrărilor de intervenție la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland (proiectare faza DALI + Audit energetic)” în anul 2017 s-a realizat documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru cele două clădiri aflate la adresele Ocland nr. 69 și Ocland nr. 5
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Starea acoperișurilor prezintă uzură accentuată.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Lipsa efectuării unor lucrări de intervenție pun în pericol posibilitatea exploatării clădirilor.
DOCUMENTE ŞI POZE
Poze: 
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România.(https://www.edu.ro/viziune-0)
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
HOTĂRÂREA nr. 907 din 29 noiembrie 2016
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Nu e cazul
Obiectivele proiectului: 
Realizarea Proiectului tehnic de execuție pentru cele două corpuri de clădiri situate la adresele comuna Ocland nr. 5 și 69, care să cuprindă lucrările de reabilitare și care vizează asigurarea unor condiții optime de funcționare și de învățarea pentru elevii cu cerințe educative speciale.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Copiii/elevii cu cerințe educative speciale, cadrele didactice și personalul de deservire.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
41.60 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Fonduri externe nerambursabile
Suma aprobată pt anul în curs: 
5.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Proiectarea lucrărilor de intervenție la C.S.E.I. Ocland (faza Proiect tehnic de execuție) 41.60 5.00 0.00 0.00 36.60
Durata
Durata estimată (luni): 
5 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu