Proiectarea lucrărilor de intervenție la C.S.E.I. Ocland (faza Proiect tehnic de execuție)

Şcoala Specială Ocland

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Proiectarea lucrărilor de intervenție la C.S.E.I. Ocland (faza Proiect tehnic de execuție)
Clasificare
Categoria bugetara: 
65.02 Învățământ
Cheltuieli bugetare: 
...07.04 învatământ special
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură educațională
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ocland - Oklánd
Adresa: 
Ocland, nr. 69
Amplasament: 
Ocland nr. 69 și Ocland nr.5
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În ultimii decenii nu s-a intervenit asupra infrastructurii clădirilor, au fost modernizate doar sistemele de încălzire. Ca urmare a folosirii intensive a spațiilor ( zilnic 9-10 ore) și a uzurii normale, gradul de degradare a clădirilor este ridicată. Starea clădirilor nu permit obținerea autorizației de funcționare. Nici organizarea funcțională a spațiilor nu asigură condiții optime necesare desfășurării procesului educațional. Prin invetiția ”Proiectarea lucrărilor de intervenție la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland (proiectare faza DALI + Audit energetic)” în anul 2017 s-a realizat documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru cele două clădiri aflate la adresele Ocland nr. 69 și Ocland nr. 5
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Starea acoperișurilor prezintă uzură accentuată.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Lipsa efectuării unor lucrări de intervenție pun în pericol posibilitatea exploatării clădirilor.
DOCUMENTE ŞI POZE
Poze: 
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România.(https://www.edu.ro/viziune-0)
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
HOTĂRÂREA nr. 907 din 29 noiembrie 2016
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Nu e cazul
Obiectivele proiectului: 
Realizarea Proiectului tehnic de execuție pentru cele două corpuri de clădiri situate la adresele comuna Ocland nr. 5 și 69, care să cuprindă lucrările de reabilitare și care vizează asigurarea unor condiții optime de funcționare și de învățarea pentru elevii cu cerințe educative speciale.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Copiii/elevii cu cerințe educative speciale, cadrele didactice și personalul de deservire.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Fonduri externe nerambursabile
Suma aprobată pt anul în curs: 
5.00 mii lei
Denumirea investitiei
Proiectarea lucrărilor de intervenție la C.S.E.I. Ocland (faza Proiect tehnic de execuție)
Durata
Durata estimată (luni): 
5 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu