ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND - R.K.LA PAVILIONUL NR.1

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND - R.K.LA PAVILIONUL NR.1
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș - Pavilionul nr.1
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
Tulgheș, nr.342, jud.Harghita
Amplasament: 
Spitalul de Psihiatrie tulgheș
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș- Pavilionul nr.1
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Pavilionul nr. 1 este compus din parter, etaj și mansarda. La parter se gasesc amplasate urmatoarele: birou internari, camera urgent, camera gardă, cabinet medical ambulatoriu de psihiatrie, camera aparținatori, grupuri sanitare. La etaj la această dată spațiul este liber. La mansardă, încapereile sunt libere. S-au mutat birourile administrative la etajul Pavilionului nr. 8, iar în spațiile rămase libere de la etajul și mansarda Pavilionului nr. 1 să amenajăm un spațiu de spitalizare pentru secția IV CR. Proiectul va cuprinde lucrari de compartimentare, de reparații la : pereți, tavane, pardoseli, inlocuiri ale instalațiilor interioare, crearea de noi grupuri sanitare, înlocuiri ale tamplariei exterioare și interioare. Menționăm că acoperișul este deja reabilitat, invelitoarea fiind din tablă de oțel tip Lindab.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Necesitatea amenajarii Pavilionului nr.1 pentru spațiu de spitalizare
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Proiectul va cuprinde lucrări de compartimentare, de reparații la : pereți, tavane, pardoseli, înlocuiri ale instalațiilor interioare, crearea de noi grupuri sanitare, înlocuiri ale tâmplăriei exterioare și interioare
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Necesitatea asigurării la Pavilionul nr.1 a unui spațiu de spitalizare
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
0
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
0
Obiectivele proiectului: 
Pavilionul nr. 1 este compus din parter, etaj și mansarda. La parter se gasesc amplasate urmatoarele: birou internari, camera urgent, camera gardă, cabinet medical ambulatoriu de psihiatrie, camera aparținatori, grupuri sanitare. La etaj la această dată spațiul este liber. La mansardă, încapereile sunt libere. S-au mutat birourile administrative la etajul Pavilionului nr. 8, iar în spațiile rămase libere de la etajul și mansarda Pavilionului nr. 1 să amenajăm un spațiu de spitalizare pentru secția IV CR. Proiectul va cuprinde lucrari de compartimentare, de reparații la : pereți, tavane, pardoseli, inlocuiri ale instalațiilor interioare, crearea de noi grupuri sanitare, înlocuiri ale tamplariei exterioare și interioare. Menționăm că acoperișul este deja reabilitat, invelitoarea fiind din tablă de oțel tip Lindab.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș- Pavilionul nr.1
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
25.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
venituri proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
25.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND - R.K.LA PAVILIONUL NR.1 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu