Achizitionarea de autospeciala transport caine de cautare salvare

Inspectoratul pentru Situații de Urgență

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Achizitionarea de autospeciala transport caine de cautare salvare
Clasificare
Categoria bugetara: 
61.02 Ordine publică și siguranța națională
Cheltuieli bugetare: 
...05 protecție civilă și protecția contra incendiilor
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Iancu de Hunedoara nr 8
Amplasament: 
Sediul ISU
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
ISU Oltul Hr
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
648 din 12.01.2018
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
70.00 mii lei
Denumirea investitiei
Achizitionarea de autospeciala transport caine de cautare salvare
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu