PACHETE SOFTWARE PENTRU CREARE DOCUMENTE

Centrul Judetean Militar

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

PACHETE SOFTWARE PENTRU CREARE DOCUMENTE
Clasificare
Categoria bugetara: 
60.02 Apărare
Cheltuieli bugetare: 
...02 apărare națională (centre militare)
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
3. Alte active fixe
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Achizitionarea 3 licente Microsoft Office
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Piata Cetatii nr. 1
Amplasament: 
CMJ Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
CMJ Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Asigurarea functionarii aparaturii IT configurate cu noile sisteme de operare
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Functionarea in siguranta a retelei interne IT
Obiectivele proiectului: 
Functionarea in siguranta a retelei interne IT si a retelei intraman
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
CMJ Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
2.86 mii lei
Denumirea investitiei
PACHETE SOFTWARE PENTRU CREARE DOCUMENTE
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu