Reabilitare DJ 134 Lim jud Mures - Uilac - lim jud Mures, km 18+400-21+240 și km 22+640-24+550

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitare DJ 134 Lim jud Mures - Uilac - lim jud Mures, km 18+400-21+240 și km 22+640-24+550
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Uilac - Újlak
Adresa: 
DJ134
Amplasament: 
DJ134 Uilac
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În județul Harghita drumul județean DJ 134 are o lungime totală de 4,75 km. Începe în județul Harghita de la km 18+400, dar iese înapoi în județul Mureș la km 21+240, și intră iar în județul Harghita la km 22+640 pentru ca apoi să iasă definitiv din județul Harghita la km 24+550. În Monitorul Oficial acest drum figurează ca fiind în județul Harghita pe sectorul 18+400 – 26+550. Aceste sectoare de drum sunt drumuri pietruite. În zonă nu există alte drumuri pentru locuitorii din satul Uilac către DN 13C, prin urmare reabilitarea acestuia are o importanță vitală.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Este un drum de pietruit, starea de degradare a structurii rutiere se datorează lipsei capacității portante ale acestuia, fapt ce conduce la scăderea gradului de siguranță și de confort în trafic, și duc la degradarea accentuată în continuare a suprafeței de rulare.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Drum județean prevăzut de reglementările tehnice pentru categoria de incadrare a drumului, condiții optime de siguranță și confort in circulație
Obiectivele proiectului: 
Rerealizarea caracteristicilor de exploatare prevăzute de normele tehnice în vigoare, în intervalul duratei de exploatare, economisirea timpului şi a carburanţilor, reducerea costurilor de operare a autovehiculelor, creşterea capacităţii portante, îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie, a fluenţei traficului şi care să influenţeze benefic zona din punct de vedere socio-economic.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii din localitatea Uilac
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
860.00 mii lei
Denumirea investitiei
Reabilitare DJ 134 Lim jud Mures - Uilac - lim jud Mures, km 18+400-21+240 și km 22+640-24+550
Durata
Durata estimată (luni): 
24 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da