Computere de birou (stații de lucru)

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Computere de birou (stații de lucru)
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Administrație
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Palatul Administrativ al Județului Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita - Consiliul Județean
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În vederea asigurării echipamentelor IT pentru efectuarea unor activități speciale cum ar fi: proiectare, prelucrare hărți, prelucare grafică, etc., se propune achiziționarea unor stații de lucru.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Calculatoarele achiziționate prin programul e-guvernare nu au performanțele necesare pentru a putea fi rulate programe pentru proiectare, prelucare hărți, grafică, etc.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Mijloace și echipamente de lucru adecvate pentru activități de proiectare, prelucrare hărți, grafică.
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea mijloacelor și echipamentelor de lucru adecvate.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Aparatul propriu al Consiliului Județean Harghita.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
20.00 mii lei
Denumirea investitiei
Computere de birou (stații de lucru)
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu