Sursă neîntreruptibilă de curent electric (UPS)

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Sursă neîntreruptibilă de curent electric (UPS)
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Administrație
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Palatul Administrativ al Județului Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita - Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În scopul asigurării echipamentelor necesare pentru protejarea serverelor, echipamentelor IT și a datelor stocate electronic în cazul întreruperii accidentale a curentului electric, se consideră ca fiind necesară achiziționarea unor surse neintreruptibile de curent electric (UPS).
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Echipamente insuficiente pentru asigurarea curentului electric în mod continuu pentru alimentarea echipamentelor IT de strictă necesitate din rețeaua instituției. (servere, switch-uri, routere, etc.)
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Funcționarea în siguranță a infrastructurii IT al Consiliului Județean Harghita.
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea echipamentelor necesare pentru protejarea serverelor, echipamentelor IT și a datelor stocate electronic.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Infrastructura IT și aparatul propriu al Consiliului Județean Harghita.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
7.00 mii lei
Denumirea investitiei
Sursă neîntreruptibilă de curent electric (UPS)
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu