Sistem de acces în clădirea și parcarea Palatului Administrativ al Județului Harghita

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Sistem de acces în clădirea și parcarea Palatului Administrativ al Județului Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
2. Mobilier, aparatură birotică şi alte active fixe corporale (subcapitolul 71.01.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Administrație
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Palatul Administrativ al Județului Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita - Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Sistemul de acces în clădirea și parcarea Palatului Administrativ al Județului Harghita utilizat în prezent a fost pus în funcțiune în anul 2008 și prezintă un grad avansat de uzură fizică și morală, fiind constatate frecvent defecțiuni, atât la sistemul de pontaj electronic, cât și la sistemul de bariere care permit accesul/ieșirea în/din parcarea instituției. Având în vedere cele prezentate anterior, se propune înlocuirea sistemului existent cu un nou sistem de control acces și pontaj, care va asigura accesul controlat al persoanelor în incinta clădirii și/sau în parcarea Palatului Administrativ al Județului Harghita, și în același timp va efectua și pontajul angajaților Consiliului Județean Harghita la locul de muncă.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Sistemul de acces în clădirea și parcarea Palatului Administrativ al Județului Harghita utilizat în prezent a fost pus în funcțiune în anul 2008 și prezintă un grad avansat de uzură fizică și morală, fiind constatate frecvent defecțiuni, atât la sistemul de pontaj electronic, cât și la sistemul de bariere care permit accesul/ieșirea în/din parcarea instituției.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
 Echipamente adecvate pentru asigurarea accesului în clădirea și/sau în parcarea Palatului Administrativ al Consiliului Județean Harghita.  Managementul eficient al resurselor umane.  Optimizarea utilizării spațiilor de parcare.
Obiectivele proiectului: 
Creșterea gradului de siguranță al Palatului Administrativ al Județului Harghita și utilizarea eficientă a resurselor umane.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personalul din incinta Palatului Administrativ al Județului Harghita.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
5.00 mii lei
Denumirea investitiei
Sistem de acces în clădirea și parcarea Palatului Administrativ al Județului Harghita
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu